Reproduktion og Obstetrik

Sektionen beskæftiger sig med forplantning hos huspattedyr. Sektionen har specielt fokus på tilstande der forårsager nedsat frugtbarhed - enten fordi dyrene har problemer med at blive drægtige eller fordi fosteret eller det nyfødte dyr er syge. Sektionens ekspertise anvendes også i studier af sygdomme hos mennesker ved brug af dyremodeller. Nedenfor kan du læse mere om vores vigtigste aktiviteter, og om hvem vi er.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores primære forskningsområde er infektions- og betændelsestilstande i kønsorganerne, specielt hos hundyr. Vi har et forskningsprojekt omhandlende livmoderbetændelse (børbetændelse) hos malkekøer, hvor vi bl.a. undersøger hvorledes forskellige bakterietyper invaderer livmoderslimhinden i tiden efter kælvning. Tilsvarende forsker vi i livmoderbetændelse hos hopper med et særligt fokus på immunresponset ved kliniske og subkliniske infektioner samt betydning for frugtbarheden. Infektions- og betændelsestilstande i kønsorganerne hos grise studeres i en eksperimentel model, hvor vi i samarbejde med forskere fra Statens Seruminstitut inficerer grise med humane klamydiabakterier. Formålet er at udvikle en vaccine til mennesker til forebyggelse af seksuelt overført klamydia infektion.

Kalv med brachyspina syndrometMed støtte fra landbrugets organisationer har vi siden 1987 forsket i misdannelser og arvelige defekter. Projektet har effektivt reduceret betydningen af arvelige defekter hos kvæg i Danmark. Projektet har ført til opdagelsen af bl.a. Complex Vertebral Malformation (CVM) og Brachyspina, der er af betydning for kvægavlen på verdensplan. I projektet undersøges løbende misdannede dyr med henblik på at fastslå årsagen.

Q feber er en infektionssygdom hos dyr, der skyldes bakterien Coxiella burnetii. Bakterien findes bl.a. i livmoderen hos drægtige dyr og udskilles ved fødslen, hvorved den kan overføres til mennesker (zoonose). Infektionen er vidt udbredt hos kvæg i Danmark. I samarbejde med Sektion for Dyrevelfærd og Sygdomsbekæmpelse forsker vi i denne infektionssygdom.

Genetisk modificerede tidligere fostre overføres kirurgisk til en soVi forsker desuden i udviklingen af genetisk modificerede reagensglasfremstillede grise. Grisene har fået indsat et humant sygdomsgen som eksempelvis er forbundet med udvikling af Alzheimers. Vi overfører de tidlige fostre (embryoner) til ruge-søer, som derefter gennemfører en drægtighed og føder grise som er disponerede for at udvikle en "menneskesygdom". Disse grise bruges i forskning på Århus Universitet.

En stor del af vores forskning gennemføres i form af ph.d. projekter. Hvis du er interesseret i at få en ph.d. grad inden for vores fagområde, er du velkommen til at kontakte os.

I menuen til højre kan du finde information om vores større forskningsaktiviteter inklusiv vores ph.d. projekter.

Ud over de større forskningsaktiviteter har vi løbende forskellige mindre forskningsprojekter, eksempelvis baseret på interessante kliniske tilfælde eller i form af kandidatspecialer. Hvis du som dyrlæge har et spændende projekt, som kan danne basis for et speciale, er du velkommen til at kontakte os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er interesserede i mange aspekter af ufrugtbarhed og sygdomme hos dyr, og hvis du har et spændende tilfælde, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi er af natur nysgerrige selvom tiden og økonomien sætter begrænsninger. Du kan ud fra vores personprofiler (vist her på siden) se, hvem det er mest relevant at kontakte.

Undersøgelse af levende dyr foregår i samarbejde med fakultetets dyrehospitaler. Vi har et tæt samarbejde med Universitetshospitalet for Store Husdyr, hvor vi undersøger og behandler dyr med reproduktions- eller fødselsproblemer i samarbejde med hospitalets faste personale. Indsættelse af dyr på hospitalet med henblik på undersøgelse og behandling sker ved, at en praktiserende dyrlæge retter henvendelse til hospitalet. Se hospitalets hjemmeside. Undersøgelse og behandling af familiedyr sker ved direkte henvendelse til Universitetshospitalet for Familiedyr. Undersøgelse af hormonprofiler sker ved direkte henvendelse til Centrallaboratoriet.

Foto af aborterede tvillinger fra får

Aborterede tvillinger fra et får

I forbindelse med forskningsprojekter tilbydes dyreejere og dyrlæger diagnostisk hjælp og rådgivning. Omfanget og rammerne for dette afhænger af de enkelte projekter. Vi har projekter som omhandler misdannelser og arvelige defekter, Q feber, og abort og sygdom hos nyfødte dyr. Du kan via linkene komme til projektsiderne og læse yderligere.

Generel faglig rådgivning ydes af resursemæssige grunde i begrænset omfang, og generelt kun i relation til vores individuelle ekspertiseområder. Se venligst vores personprofiler. Henvendelser vedr. myndighedsopgaver bedes rettet til professor Jørgen Agerholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi underviser på uddannelserne i Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab. Med basis i de normale forhold vedrørende frugtbarhed og forplantning undervises i de sygdomme og problemer, der kan opstå før, under og efter drægtighed hos både afkom og moderdyr. Undervisningen er teoretisk, laboratoriebaseret og klinisk-praktisk. Visionen er, at nyuddannede kandidater er i stand til at håndtere akutte kliniske problemer på en faglig kompetent måde og har et teoretisk fagligt fundament til at forstå og håndtere de reproduktions- og obstetriske problemstillinger hos huspattedyr.

Reklameposter for nu afsluttet specialeprojekt om herpesvirus hos hundehvalpe (dyrlæge Rikke Wendt Larsen)Ud over den holdbaserede undervisning deltager vi i individuelle bacheloropgaver og specialer. Hvis du ønsker at skrive en bacheloropgave eller lave et speciale hos os, er du velkommen til at kontakte os.

Hjælp til læmninger

Vi får jævnligt henvendelser fra fåreavlere, som tilbyder at dyrlægestuderende kan assistere med læmninger. Da dyrlægestuderende kun i meget begrænset omfang får mulighed for at deltage aktivt i sådant arbejde som led i studiet, støtter vi gerne dette initiativ og vi vil derfor gerne medvirke til at formidle kontakten mellem studerende og fåreavlere. Se her hvordan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Jørgen Agerholm

Sektionsleder
Jørgen Steen Agerholm
Professor

Phone +45 353-32981 
jager@sund.ku.dk

Group/project members

Internal researchers

Navn Titel Telefon E-mail
Agerholm, Jørgen Steen Professor +4535332981 E-mail
Christoffersen, Mette Lektor +4535332983 E-mail
Holm, Heidi Elise Bioanalytiker +4535333767 E-mail
Pedersen, Hanne Gervi Lektor +4535332980 E-mail
Roed, Anne Dorte Valentin Laboratorietekniker +4535332968 E-mail
Secher, Jan Bojsen-Møller Lektor +4535332959 E-mail