Medicin og Kirurgi

Sektion for Medicin og Kirurgi beskæftiger sig med basal såvel som anvendelses-orienteret forskning indenfor medicinske og kirurgiske sygdomme og sundhed hos store husdyr, dvs heste, kvæg, får, ged, svin og i mindre omfang eksotiske dyrearter.

Operation af hest

Equine Cardiac Group

ECG logo

ECG's primære mål er at styrke forsk-ningen indenfor hestens kardiologi og undersøge mulighederne for at benytte hestens hjerte, som en model for menne-skets.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forståelse af sygdomsprocesser

Sektionens forskning centrerer sig indenfor forståelse af sygdomsprocesser, bl.a. betændelsesreaktioner (inflammation) og disses indflydelse på dyrenes velfærd og sygdom.

Foto af Rikke Buhl med hestVi arbejder også med objektive målemetoder til at registrere sygdomme hos dyr, f.eks. halthed. Derudover har vi fokus på sygdomme opstået som følge af intensive dyrehold og som følge af fysisk træning af dyrene.

Endvidere arbejder vi med hygiejneprincipper og smittebeskyttelse mellem dyr og mennesker med henblik på minimering af antibiotikaforbrug og udvikling af antibiotikaresistens er en del af vores forskningsindsats.

Slutteligt forsker vi også i brug af translationelle dyremodeller, dvs. forskning i dyr med sygdomme, der også ses hos mennesker, og hvor den transdisciplinære forskning kan bidrage til viden og forståelse af sygdomme hos mennesker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialog med dyrlæger og dyreejere

Sektion for Medicin og Kirurgi har tæt dialog og sparring med praktiserende dyrlæger over hele landet, som ofte henviser dyr til yderligere udredning på Universitetshospitalet. Sideløbende har vi også tæt kontakt med dyreejere i forbindelse med indlæggelse af dyrene på Universitetshospitalet.

Foto af studerende med heste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektion for Medicin og Kirurgi underviser dyrlægestuderende fra deres 3. år på studiet og frem til de afslutter studiet. Undervisningen er en meget stor del af vores arbejdsopgaver, og vi har både teoretisk undervisning, såsom forelæsninger, seminarer og skriftlige opgaver og vejledning af de studerende, samt praktisk undervisning.

Den praktiske undervisning finder primært sted på Universitetshospitalet i Tåstrup, hvor kvæg, heste, får, geder, svin inddrages i undervisningen. Vi har også undervisningsaktiviteter eksternt i besætninger rundt omkring i landet.

Derudover har vi også en del E-baseret læringsmoduler samt et såkaldt skills-laboratorium, hvor de studerende kan træne praktiske procedurer på animerede dyremodeller.

Foto af studerende i undervisningsstaldFoto af studerende med smågriseFoto af studerende i undervisningsstald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikke Buhl - gruppeleder

Sektionsleder:
Professor MSO Rikke Buhl
Mail: rib@sund.ku.dk
Tlf.: 353-32994

Adresse:
Højbakkegård Allé 5
Bygning 8-64
2630 Taastrup

Medarbejderliste

Navn Titel Telefon E-mail
Camilla Schultz Sektionssekretær +4593509435 E-mail
Caroline Harriet Eggert Eggertsen Virksomhedspraktikant   E-mail
Charlotte Hopster-Iversen Lektor   E-mail
Ditte Marie Top Adler Lektor +4535320690 E-mail
Gabriel Cuevas Ramos Lektor +4535332860 E-mail
Helena Carstensen Adjunkt   E-mail
Henrik Hjul Møller Ekstern ph.d.-studerende +4535324075 E-mail
Julie Fjeldborg Lektor +4535332872 E-mail
Jörg Matthias Dehn Enemark Adjungeret professor +4530367007 E-mail
Karolina Marianna Kalka Resident +4535334131 E-mail
Katrine Toft Nielsen Ph.d.-stipendiat   E-mail
Kirstin Dahl-Pedersen Adjunkt +4527217399 E-mail
Laura Emilie Lillelund Eriksen Betjent FU +4535324619 E-mail
Lene Bregnholt Larsen Forskningskonsulent +4535325217 E-mail
Lise Charlotte Berg Lektor +4535332601 E-mail
Maria Rhod Laborant +4535332835 E-mail
Mette Bisgaard Petersen Adjunkt   E-mail
Mélodie Jil Schneider Ph.d.-stipendiat +4535327658 E-mail
Nanett Kvist Qas Younan Gæsteforsker +4535327013 E-mail
Nynne Capion Lektor +4535332843 E-mail
Regitze Renee Pedersen Gæsteforsker +4535337864 E-mail
Rikke Buhl Professor +4535332994 E-mail
Sabrina Skov Hansen Adjunkt +4535331020 E-mail
Sanni Hansen Lektor +4535332860 E-mail
Simon Libak Haugaard Ph.d.-stipendiat +4535330875 E-mail
Slaine Chaimbeul Ph.d.-stipendiat +4535331775 E-mail
Stine Jacobsen Professor +4535332620 E-mail
Tina Holberg Pihl Lektor +4535333608 E-mail
Tina Roust Laborant +4535332835 E-mail