Uddannelser

Instituttet er ansvarlig for både bachelor- og kandidatkurser indenfor: 

Instituttet er endvidere ansvarlig for Masteruddannelsen:

Derudover varetager instituttet projektbaseret undervisning for de tre studieretninger i form af bachelor- og specialeprojekter.

Se endvidere Skolen for Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab

Foto af laboratoriemiljø