Forskning

Læs om forskning under de enkelte sektioner på instituttets engelske hjemmeside eller på hjemmesiderne for de centre, som hører under instituttet eller som nogle af instituttets forskere er involveret i.

Instituttet har et etisk administrativt udvalg, som vurderer alle kliniske forskningsstudier, der inddrager dyr. Udvalget sikrer, at studierne gennemføres etisk forsvarligt og med dyreejernes fulde accept. 

Sektioner og forskergrupper

Instituttet har 5 sektioner, hvorunder der er en eller flere forskergrupper:

Sektioner 

Hospitaler