Om instituttet

Københavns Universitet er eneudbyder af den autorisationsgivende veterinærmedicinske uddannelse i Danmark. Gennem undervisning, forskning og vidensformidling yder IKV et unikt og helt essentielt bidrag til præ- og postgraduat veterinæruddannelse.

Langt størstedelen af de veterinærmedicinske kandidater får et professionelt virke, der står i direkte forlængelse af IKVs kliniske undervisning. Størstedelen af IKVs forskning foregår dybt integreret i og organiseret i tæt samspil med IKVs to universitetsdyrehospitaler og et veterinært diagnostisk laboratorium.

IKVs forskning bidrager til nye diagnostiske-, forebyggelses- og behandlingsmuligheder og -teknologier i veterinær klinisk praksis. IKVs forskning bidrager også til translationel forskning til gavn for dyr og mennesker. IKV beskæftiger cirka 250 personer svarende til ca.180 årsværk (ca. 50 VIP og 130 AC-TAP og TAP). IKV har fem faglige sektioner og to døgnåbne universitetsdyrehospitaler.

 

  • At drive universitetsdyrehospitaler, der understøtter klinisk forskning og undervisning på højt internationalt niveau
  • At forske på højt videnskabeligt niveau til gavn for det enkelte dyr, dyrepopulationer og mennesker
  • At levere forskningsbaseret veterinær klinisk undervisning på højt internationalt niveau
  • At udvikle og tilbyde diagnostik, behandling og pleje for at fremme sundhed og velfærd hos det enkelte dyr
  • At uddanne fremtidens dyrlæger til et professionelt og balanceret arbejdsliv med udgangspunkt i vores høje faglighed
  • At formidle vores viden på højt fagligt niveau til det omgivende samfund 

 

 

  

 

 

 

 

Sektioner 

Hospitaler

Centre

  • CUBE: University of Copenhagen - Biobank for Experimental Research
  • Dansk Veterinært Cancerregister
  • SHARE: Synergy in Human and Animal Research
  • University of Copenhagen Research Centre for Control of Antibiotic Resistance (UC-CARE)

Forskeruddannelsesprogrammer (Graduate programmes)