Livmoderbetændelse hos hopper

Projektleder: Adjunkt, dyrlæge Mette Christoffersen, e-mail: metc@sund.ku.dk

Infektioner i livmoderslimhinden på hest i forbindelse med bedækning eller inseminering er en af de vigtigste årsager til nedsat frugtbarhed, og et stort problem hos nogle avlshopper.

Hopper kan have kroniske bakterielle livmoderinfektioner, der blusser op og gør det vanskeligt at få hopperne drægtige. I livmodervævet er bakterierne især lokaliseret omkring kirtlerne, og foreløbige resultater indikerer, at bakterierne kan være lejret dybt i vævet, hvis der samtidig er patologiske forandringer i selve livmodervævet.

I dette projekt ønsker vi at undersøge, hvilke faktorer, der kan være medvirkende til, at bakterier kan lejre sig dybt nede i vævet, samt at karakterisere immunresponset lokalt i livmodervævet. Det forventes, at projektet vil afkaste ny viden om livmodervævets respons på kroniske infektioner. En øget viden vil forhåbentlig kunne anvendes i den videre forskning indenfor behandling af hopper med kroniske livmoderinfektioner.

Udtagelse af prøver fra forsøgshopper samt indledende laboratoriearbejde er foregået på i samarbejde med Professor Mats Troedsson. Projektet er medfinansieret af Kongeriget Danmarks Hesteforsikring. 

Perspektiver af forskningen

Infektion på overfladen af livmoderslimhinden hos hopper kan behandles med forskellige typer antibiotika samt immunmodulerende behandling. Det er projektets mål at undersøge om der er en sammenhæng mellem kroniske infektioner i livmoderslimhinden og patologiske forandringer i vævet for her igennem fremtidigt at kunne målrette en behandling.

Partnere på projektet