Identifikation af biomarkører til tidlig diagnostik af livmodervævsfibrose hos avlshopper

Projektleder: Lektor, Dyrlæge Mette Christoffersen,
e-mail: metc@sund.ku.dk 

Baggrund

Arvævsdannelse (fibrose) og inflammation i livmoderslimhinden er de hyppigste årsager til nedsat fertilitet og risiko for abort hos hopper. Det har naturligvis både økonomiske men også følelsesmæssige konsekvenser for hesteavlere. I dag er tilstanden vanskelig at diagnosticere, da de metoder, vi har til anvendelse, først vil opdage sygdommen, når den er på så fremskredent et stadie, at behandling ikke længere er mulig.

Formålet med dette projekt er gennem massespektrometrisk proteom-analyse (proteomics) at foretage en omfattende karakterisering af proteiner i livmodervæv og blod hos hopper med forskellige stadier af livmodervævsfibrose. Vi ønsker at undersøge fibrosedannelse i hoppers livmodervæv, og mulig interaktion med samtidig tilstedeværelse af inflammation i vævet. Massespektrometri er revolutionerende, idet der kan måles hundreder eller tusinder biomolekyler, i dette tilfælde proteiner, i en enkelt vævs- eller blodprøve. Sammenligning af forskellige stadier af fibrose og inflammation i livmodervæv med de identificerede biomolekyler i væv og blod, vil resultere i identifikation af biomarkører for forskellige stadier af fibroseudvikling. Øget og forbedret kendskab til sygdomsprocesser i den tidlige fibroseudvikling forventes at kunne føre til forbedret diagnostik og danne grundlag for udvikling af nye behandlingsformer.

Der er et stort behov for udvikling af et diagnostisk værktøj til tidlige stadier af livmodervævsfibrose, således at behandling kan iværksættes rettidigt, og fertiliteten kan opretholdes. Projektet vil fremme forebyggelse, diagnosticering og behandling af den hyppigste årsag til infertilitet hos hopper.

Perspektiver

Identifikation af biomarkører i blod og livmodervæv vil give os et sensitivt screeningsværktøj, så tidlige stadier af livmodervævsfibrose kan diagnosticeres og antifibrotisk behandling iværksættes.

Vi forventer, at andelen af hopper, der er subfertile/infertile pga. livmodervævsfibrose vil falde, da det vil blive muligt at identificere disse tidligt i sygdomsudviklingen, og behandling kan iværksættes. 

Det forventes, at de identificerede biomarkører vil være målbare i blod, således at en blodprøve fremadrettet kan anvendes til diagnostik.

Resultater

Studiet er startet i 2023. Data forventes færdigindsamlet i foråret 2024, der er pt. ansøgt om projektforlængelse til 08/2024.

Resultater fra studiet forventes offentliggjort på denne hjemmeside medio 2024.

Resultater fra studiet stilles gratis til rådighed for alle virksomheder i den pågældende sektor eller delsektor. Resultater vil være tilgængelige på internettet i minimum fem år.

Partnere

Sponsorer

  • Hesteafgiftsfonden
  • C. O. Jensens Mindefond