Nyt behandlingsprincip til ledlidelser

Projekt manager: Professor Stine Jacobsen, stj@sund.ku.dk

Baggrund

Artrose (slidgigt) er en smertevoldende ledlidelse, som påvirker mange heste. Der findes ingen kurative behandlinger; derfor er den bedste løsning at minimere smerten, men eksisterende behandlingsmuligheder er korttidsvirkende og har markante bivirkninger.

Projektets formål & mål: at afsøge muligheden for at udvikle et unikt behandlingsprincip baseret på depotlægemiddelformulering af et NSAID, som indgives intraartikulært og giver langvarige antiinflammatoriske og analgetiske effekter. Disse effekter vil blive evalueret i cellekulturer og hos heste med eksperimentel, lipopolysaccharid (LPS)-induceret ledinflammation.

Aktiviteter: I projektet belyses depotlægemidlets farmakokinetik, virkning og toxicitet. Dette inkluderer: 1) undersøgelse af frigivelse af det aktive lægemiddel fra depotformuleringen efter injektion i forknæleddet hos hest, 2) evaluering af evt. patologiske forandringer i leddet efter injektion af depotformuleringen, 3) vurdering af den kliniske effekt af depotlægemidlet. Inflammation induceres i leddet ved at indsprøjte LPS; halvdelen af hestene behandles med depotlægemidlet, den anden halvdel af hestene fungerer som ubehandlede kontroller. Antiinflammatoriske og smertestillende effekter vurderes gennem gentagne kliniske undersøgelser og måling af inflammationsmarkører i blod og ledvæske.

Effekter: projektets succeskriterier er at

  1. depotformuleringen er vævsvenlig,
  2. det aktive lægemiddel (diclofenac) frigives til leddet over en længerevarende periode,
  3. der ses en antiinflammatorisk og smertestillende effekt.

Opfyldes disse succeskriterier, vil projektet bane vej for udvikling af helt nye måder at behandle ledlidelser på, hvor langvarig effekt kombineres med få bivirkninger. Projektet vil tillige give øget forståelse for de patofysiologiske reaktioner, der giver anledning til smerte, inflammation og brusknedbrydning hos heste med ledlidelser.

Perspektiver

Forbedrede metoder til behandling af ledlidelser hos hest vil ikke alene have betydning for den enkelte hesteejer, der har en halt hest, men for branchen i bredeste forstand. Indenfor alle hestesportsgrene er halthed en særdeles væsentlig årsag til, at hesten må holde pause med sit arbejde, pensioneres eller ligefrem aflives, hvilket betyder reduceret velfærd og økonomiske tab for de hesteejere, der ikke kan anvende deres hest som forventet. De nuværende behandlingsmuligheder har en begrænset succesrate, idet en del heste med slidgigt forbliver halte trods ledbehandling.

Partnere

  • Professor MSO Casper Lindegaard
  • Lektor Gabriel Cuevas Ramos
  • Lektor Lise Berg
  • Adjunkt Ditte Adler
  • Professor Jesper Østergaard, Institut for Farmaci, KU SUND
  • Lektor Susan Weng, Institut for Farmaci, KU SUND

Sponsorer

Hesteafgiftsfonden

Publikationer