Er muskuloskeletal smerte årsag til mavesår hos heste

Er muskuloskeletal smerte (vurderet vha. smerteetogram suppleret med ortopædisk undersøgelse) årsag til mavesår hos heste? Og mere specifikt – udviser heste med ikke-helende mavesår flere tegn på smerte end heste der respondere godt på behandling. 

Baggrund

Flere studier har undersøgt hyppigheden af mavesår og prævalensen spender bredt, mavesår i mavens hvide del har en prævalens på mellem 10-100% mens mavesår i mavens røde del har prævalens mellem 30-70%. Mavesår i den hvide del af maven er typisk foderbetinget. Under optimale betingelser vil et flydelag bestående af foderpartikler beskytte den non-glandulære del af mavesækken mod mavesyren. Har hesten derimod mavesår i den røde del, viser forskning at lidelsen typisk er stressbetinget. Den røde del af hestens mave er den nederste del af mavesækken, hvor mavesækken munder ud i tolvfingertarmen, og det er også i denne del af maven, at mavesårene oftest er sværest at behandle. Forskning tyder på at mavesår i den røde del af mavesækken er stressrelateret, og ligesom ved mennesker er stress hos heste jo helt individuelt. Studier viser eksempelvis, at jo flere mennesker, der håndterer hesten, jo større er risikoen for at den udvikler mavesår.

Projektets formål

Formålet med dette studie er at bestemme om smerte i bred forstand er hel eller delvis årsag til den høje prævalens af mavesår i den kirtelholdige del af maven hos vores rideheste. Desto videre om den mangelfulde opheling af mavesår i den kirtelholdige del af mavesækken hos en stor gruppe heste bunder i smerte. 

Materialer og metoder

Heste der kommer til kontrolkikkertundersøgelse af mavesækken på Universitetshospitalet efter en 4-6 ugers behandlingsperiode for mavesår tilbydes deltagelse i studiet. Inden kikkertundersøgelsen (gastroskopi) vil hestens vante rytter ride hesten samtidig med at den scores med et nylig valideret smerteetogram (The Ridden Horse Pain Ethogram). Smerteetogrammet består af 24 afvigende adfærdsmønstre, der er kædet sammen med smerte. Hvis scoren er over 8 ud af 24 bør hesten undersøges for underliggende smerteytringer. Studiet omfatter foruden rideprøven, en klinisk undersøgelse inkl. Muskelscoring, blodprøver til test af muskelmarkører, samt der laves en regulær halthedsundersøgelse.

Data fra studiet vil kunne belyse om smerte er en underliggende årsag til at heste får mavesår, samt om heste der ikke responderer godt på mavesårsbehandling udviser mere smerteadfærd end dem, hvor behandlingen virker. Vi ønsker specifikt at vide, om smerte kan være grunden til den manglende opheling af mavesår i mavens kirtelholdige del.

Resultaterne fra studiet vil være med til at sætte fokus på, at manglende heling af mavesår i rideheste kan skyldes smerter sekundært til ortopædiske eller andre smertevoldende lidelser. Vi ved at lavgradig halthed er vanskeligt at opdage hos hesteejere, og resultaterne af dette studie vil derfor kunne tydeliggøre vigtigheden af at lave en grundig undersøgelse af hele hesten, når denne diagnosticeres med mavesår. Studiet kan derved være med til at sikre bedre hestevelfærd for en stor gruppe af vores rideheste. 

Resultater

  • Studiet starter i Januar 2024 og data forventes færdigindsamlet december 2024.
  • Resultater fra studiet forventes offentliggjort på denne hjemmeside i løbet af år 2025.
  • Resultater fra studiet stilles gratis til rådighed for alle virksomheder i den pågældende sektor eller delsektor. Resultater vil være tilgængelige på internettet i mindst fem år.

Sponsorer

Projektet er sponsoreret af Hesteafgiftsfonden,

HAF logo