Betydningen af stamcellers overlevelse for deres effekt ved ledbehandlinger i heste – et in vitro studie på ledceller

Projektleder: Slàine Freja Chaimbeul, 
e-mail:slaine.chaimbeul@sund.ku.dk

Baggrund

Slidgigt (artrose) er en invaliderende lidelse, som kan ramme heste i alle racer og aldre. I de senere år har potentielt regenerative og dermed helbredende behandlingsformer med stamceller vist lovende resultater. En del af stamcellerne dør under optøningen eller injektionen, men vi ved ikke, hvad der sker, når døde stamceller kommer ind i et led. Derfor er det klinisk meget relevant at undersøge effekten af døde og levende stamceller på ledceller in vitro.

Igennem studiet udsættes ledcellekulturer (brusk og ledmembran) for enten levende, halvdøde eller døde stamceller og deres indhold. Vi analyserer ledcellernes ændringer i ekspression af markører essentielle for ledsundhed. De døde stamceller sprænges gennem nedfrys og optøning, der simulerer en af de primære årsager til celledød i den kliniske situation.

Ekspressionen af gener for brusksyntese og inflammation vil blive målt ved brug af metoden qPCR for at finde mulige positive og negative effekter ved at tilføre døde stamceller. Mulige årsagssammenhænge til stamcellernes virkning vil blive belyst ved hjælp af detaljerede proteomanalyser gennem massespektrometri.

Formål

Formålet er at undersøge døde stamceller effekt på bruskceller og ledmembranceller.

Projektperiode

Januar 2022 – 1. august 2024

Partnere

  1. Hovedvejleder: Lektor Lise C. Berg, DVM, PhD, Institut for Klinisk Veterinærmedicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
  2. Medvejleder: Lektor Gabriel Ramos Cuevas, DVM, PhD, Institut for Klinisk Veterinærmedicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
  3. Medvejleder: Professor Casper Lindegaard, DVM, PhD, Dipl. ECVS, Institut for Produktionsdyr og Heste, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
  4. Medvejleder: Lektor Allan Stensballe, PhD, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Projektets resultater vil indgå i Ph.d. afhandlingen og vil blive skrevet sammen til en artikel, der vil blive publiceret Open Access. Resultaterne vil desuden blive præsenteret ved relevante videnskabelige, dyrlæge- og hestefaglige arrangementer. Resultaterne forventes at være tilgængelige for offentligheden senest i august 2024 bl.a. på denne hjemmeside.

Sponsor

Projektet støttes af Hesteafgiftsfonden.

Hesteafgiftsfondens logo