7. december 2021

Asger Lundorff Jensen stopper som institutleder på IKV

Asger Lundorff Jensen har besluttet at fratræde sin stilling som institutleder for IKV ved årsskiftet. 

Det er med et betydeligt vemod, at Asger Lundorff takker af på IKV. Her har han gennem årene været med gennem fusionsprocesser, fissionsprocesser, opbygning af nye institutter, opdyrkning af nye områder samt udvikling af talenter, af forskning og af undervisning. Og været en del af et særligt fællesskab kendetegnet af åbenhed, velvilje og en stor tro på fremtiden.

Dekanatet har konstitueret Annemarie Thuri Kristensen til ny institutleder på IKV. Læs mere om dette her.

Den nye institutleder vil få en vigtig opgave i at færdiggøre det store arbejde med økonomisk genopretning af IKV, som Asger og resten af ledelsen på IKV med bidrag fra alle sektioner siden foråret 2021 har forberedt.

Fra institutleder til særlig rådgiver
Den politiske ambition og aftale om at etablere en ny dyrlægeuddannelse og udbygge det veterinærmedicinsk miljø i Foulum og på Aarhus Universitet kræver et tæt samarbejde på tværs af landet.

Forude ligger både indledende sonderinger og overvejelser samt på længere sigt udarbejdelsen af mere konkrete planer – i et tæt samspil mellem især KU og Aarhus Universitet.

Det arbejde kræver konstruktiv deltagelse fra SUNDs side. Til at stå i spidsen for det og deltage i dialogen med Århus Universitet og de andre involverede interessenter har dekanatet udpeget Asger Lundorff Jensen som særlig rådgiver.

"Asger er den helt rigtige til denne opgave, der kræver stor erfaring og indsigt i både veterinærmedicinsk klinik,  forskning og uddannelse. Dekanatet er særdeles glade for, at Asger – i forbindelse med, at han har valgt at stoppe som institutleder – har villet påtage sig denne vigtige rolle og opgave", siger dekan Ulla Wewer.

I sin nye rolle vil Asger Lundorff Jensen trække på al sin erfaring fra tiden som institutleder på IKV, og som tidligere studieleder og studienævnsformand. Han vil have fokus på at fastholde kvalitet samt se efter løsninger, der gavner det samlede danske veterinærmedicinske miljø.

"Vi kan bruge denne proces og anledning til også at retænke ting, herunder finde nye, gode og langtidsholdbare løsninger", forklarer Asger og fortsætter: "En ny uddannelse og et nyt miljø i Foulum på Århus Universitet er ikke et spørgsmål om, at der skal kopieres. Det handler omvendt heller ikke om alene at nybygge – det handler om at se løsninger, der giver værdi på begge sider af bæltet."

(Tekst; Thomas Fahrenkrug)