7. december 2021

Annemarie T Kristensen træder til som institutleder på IKV

Annemarie har i sin karriere bl.a. gennemført amerikansk specialistuddannelse, PhD og Post Doc i USA, været i privat praksis, flere år i medicinalindustrien og siden 2000 været en del af veterinærområdet på SUND. Her har hun været en drivende kraft, hvor hun bl.a. har spillet en stor rolle i forhold til undervisningen, undervisningsudvikling og oprettelsen af europæiske specialist træningsprogrammer og den postgraduate masteruddannelse i familiedyrsvidenskab, hvor hun i dag er studieleder.

Hun har gennem alle årene samarbejdet om forskning med en række af de andre institutter på SUND og med universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder både i Danmark og i udlandet. Desuden har hun, som tidligere formand for Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, en bred indsigt i det danske forskningslandskab.

På SUND har hun bl.a. sat sit aftryk som aktivt medlem af Akademisk Råd, hvor hun med faglig indsigt, og fokus på inddragelse af medarbejderne og de studerende har været en del af vores fælles arbejde med at skabe gode rammer for kerneopgaverne uddannelse og forskning.

"Når jeg bad Annemarie om at træde til som konstitueret leder, er det ikke mindst på grund af hendes lange og vidt forgrenede erfaring med det veterinære område – både på SUND, i udlandet og i den private sektor. Hun kender området bredt, og hun er hamrende dygtig, professionel og engageret. Det er tydeligt, at hun brænder for forskning og uddannelse inden for det veterinære område. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at instituttet, medarbejderne og de studerende er i gode hænder med hende for roret. Til stor gavn for det øvrige SUND", siger dekan Ulla Wewer.

At gøre en forskel​​

"Jeg ønsker at gøre en forskel for vores samlede veterinære område. Herunder at arbejde hårdt for at bevare begge vores unikke, uafhængige og fantastiske universitetsdyrehospitaler og den høje kvalitet i dyrlægeuddannelsen - i tæt samarbejde med Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, studieledelse, studienævn og SUNDs ledelse", forklarer Annemarie.

Et andet stort fokusområde vil – med udgangspunkt i SUNDs nylige uddannelsesøkonomiske analyse – være at arbejde for en bedre sammenhæng mellem arbejdsopgaver og tiden, som er til rådighed for at løse dem. Og så vil Annemarie gerne ændre på fortællingen om den dyre kliniske uddannelse af dyrlæger, hvilket KU's veterinæruddannelse faktisk ikke er, når man sammenligner f.eks. med de nordiske landes tilsvarende uddannelser.

"På den korte bane er den absolut største opgave at fortsætte og nå i mål med arbejdet med en fremtidssikret plan for genopretningen af instituttets økonomi ikke mindst af hensyn til instituttets fantastiske og dedikerede medarbejdere."

(Tekst; Cathrine Sixhøj Crone)