Casper Lindegaard

Casper Lindegaard

Hospitalschef

Jeg er uddannet dyrlæge i januar 2002 og efter 1 ½ år i blandet praksis vendte jeg tilbage til det nuværende SUND (tidl. KVL) som klinikveterinær. I marts 2005 påbegyndte jeg en PhD-uddannelse indenfor området "Anæstesi og smertebehandling af store husdyr". Denne blev afsluttet med afhandlingen; "Intra-articular morphine in horses - clinical properties in lipopolysaccharide-induced synovitis", som blev forsvaret og godkendt d. 12. juni 2009.

Jeg har mellem 2008 og 2011 gennemgået den europeiske specialist uddannelse i stordyrskirurgi og fik i februar 2012 titlen "Diplomate of the European College of Veterinary Surgeons" (Dipl. ECVS). 

Fra marts 2012 til januar 2018 har jeg arbejdet som chefdyrlæge i kirurgi ved skandinaviens største hestehospital: Evidensia Specialisthästsjukhus Helsingborg, Sverige. Min arbejde i Helesingborg har givet mig en enorm kirurgisk erfaring indenfor artroksopi, øvre luftveje, sår, tænder, kolik og stort set alle andre kirurgiske problemer hos heste. 

I de sidste 2 år af min ansættelse hos Evidensia var jeg også involveret i ledelsen af Evidensia Sverige (Veterinärmedicinsk Ansvarlig Häst, 2016) og i hele Evidensia Norden samt en del af Independent Vet Care (Group Medical Director, 2017). Dette job bestod af ledelse og vejledning indenfor alle veterinærmedicinkse problemstillinger inklusive oprettelse af kvalitetssikring af virksomheden.

Under min tid på KU LIFE (Nu SUND) og i Evidensia har jeg forsket, publiceret og forelæst natinalt og internationalt indenfor øvre lufteveje, ortopedi og smerte. 

Jeg har stor interesse i al kirurgi, men specielt øvre luftvejskirurgi og ortopedisk kirurgi, inklusive alle typer af artroskopi (kikertoperationer). Jeg har også en dyb interesse for smertevurdering og smertebehandling af store husdyr. Jeg mener at optimal smertebehandling er meget vigtig for at sikre dyrevelfærd i forbíndelse med de, efterhånden, mere og mere avancerde indgreb vi kan udføre på vore husdyr. God smertebehandling, og dermed bedre velbefindende hos dyrene, er også med til at sikre hurtigere og bedre heling, og dermed kortere sygdomsforløb.

ID: 4229429