QimmeqHealth – nødklinikker for grønlandske slædehunde

Foto: Carsten Egevang

Formål: Midlerne skal overordnet anvendes til at øge velfærd og sundhed for grønlandske slædehunde i Slædehundedistriktet – et gigantisk område, hvor der lige nu ikke findes en eneste dyrlæge. Målet skal nås ved at etablere adgang til dyrlægeassistance, og dermed forebyggelse og behandling for grønlandske slædehunde.

Det gør vi ved at:

  • at etablere midlertidige nødklinikker til at imødekomme et akut behov for dyrlægehjælp til forebyggelse (vaccination) og behandling af hundene;
  • forsøgsvis at etablere telemedicin som en komplementerende løsning til dyrlægerådgivning;
  • tiltag som kan rekruttere grønlandske unge til dyrlægeuddannelsen, samt;
  • at gennemføre forskning, der kan øge vores viden om hundenes sundhed, sygdomme og fysiologi.

Mens vores hovedfokus angår slædehundene, så hjælper nødklinikkerne dog også andre dyreejere i Slædehundedistriktet, her typisk katteejere, som henvender sig for dyrlægeassistance til deres dyr.

Hvis vi indsamler mindre end målet: Førsteprioritet for de indsamlede penge er de midlertidige klinikker, som behandler dyrene uden beregning, samtidigt med at der laves oplysningskampagner om dyrlægestudiet lokalt i Grønland. Hvis der mod forventning ikke opnås nok støtte til dette formål, så skal de indsamlede midler anvendes til laboratorieundersøgelser, som øger vores viden om slædehundenes sundhed og sygdomme.

Hvis noget forhindrer os i at lave klinikkerne: Hvis der mod forventning opstår en situation, hvor det ikke er muligt at etablere de midlertidige nødklinikker, så vil de indsamlede midler anvendes til forskning i slædehundens sygdomme og sundhed samt til de resterende punkter listet under ”formål”.

Hvis vi indsamler mere end målet: Ved et eventuelt overskud, vil dette blive anvendt til at udbygge aktiviteterne listet under ”formål”.

Fordeling: 85% af det indsamlede beløb går direkte til formålene og 15% til administration.

Tidsrammen for indsamlingen: 24.4.23 - 23.4.24

Indsamlingsmåde: Vi indsamler via mobilpay (933823), bankoverførsel og QR-kode

Indsamlingsområde: Globalt, om end med størst fokus på Danmark og Grønland.

Indsamlingskonto:  Danske Bank. Reg. Nr.: 0216; kontonummer: 4069174078

Mobilepay: 933823

QR-kode: Find QR-koden her på siden. Åbn dit kamera på din mobiltelefon og peg kameraet mod QR-koden. På denne måde læses QR-feltet og du sendes automatisk videre til eventuel indbetaling.

Se video om QimmeqHealth projektet

DONATION

QR kode med MobilePay nummer

Bankoverførsel
Danske Bank: 0216-4069174078

KONTAKT

Emilie Andersen-Ranberg

Seniordyrlæge
Emilie Andersen-Ranberg
e-mail: emilie.ranberg@sund.ku.dk


Rikke Langebæk

Lektor Rikke Langebæk
e-mail: ril@sund.ku.dk 

Sektion for Kirurgi Neurologi og Kardiologi
Dyrlægevej 16
1870 Frederiksberg C