QimmeqHealth – sundhed og sygdom hos den Grønlandske slædehund

Foto: Carsten Egevang

QIMMEQHealth projektets overordnede veterinærfaglige mål er at øge sundhed og velfærd for den kulturelt, genetisk og historisk unikke grønlandske slædehund.  Projektets specifikke mål er derfor at øge dyrlæge- og medicintilgængeligheden i landet. Dette sker ved en her-og-nu-aktion i form af midlertidige dyrlægeklinikker ude i bygderne, hvor slædehundene befinder sig.

Sideløbende med klinikkerne forskes der i slædehundens sundhed, sygdomme og fysiologi. Da den grønlandske slædehund har eksisteret i Arktis i århundreder, er det desuden nærliggende at bruge fund fra hunden som indikator for andre processer i miljøet, såsom forurening med miljøgifte og zoonoser. 

   

   

   

  1. Forskning: I forbindelse med de midlertidige klinikker indsamler QIMMEQHealth-projektet diverse data fra slædehundene for at afdække deres sundhedstilstand og sygdomshistorie. Desuden har QimmeqHealth siden 2017 indsamlet data i forbindelse med feltarbejde på diverse lokaliteter i Grønland. Disse data omfatter klinisk undersøgelse, afføringsprøver, blodprøver, samt mere specifikt næsesvaber og vævsprøver for at identificere de virus, som de senere år har slået et stort antal slædehunde ihjel. En særskilt del af den løbende forskning, har specifik fokus på zoonoser og på slædehundens rolle i det arktiske miljø. Dette delstudie indgår i et PhD-projekt i 2023.
  2. Uddannelse: Projektet bidrager til veterinæruddannelsen i kraft af de bachelor- og specialeprojekter, som projektet afføder. Som noget helt unikt gør projektet desuden en målrettet indsats for at inspirere unge grønlændere til at vælge dyrlægeuddannelsen, og dermed bidrage til at sikre fremtidig veterinær hjælp til slædehundene. I forbindelse med klinikkerne inviterer vi således også folkeskole- og gymnasieelever til at komme i erhvervspraktik og opleve hvad det vil sige at være praktiserende dyrlæge, og vi afholder foredrag, med relevante veterinære demonstrationer, på grønlandske skoler.
  3. Synlighed: QIMMEQHealth udfører en målrettet informationskampagne dér hvor det giver allermest mening, nemlig blandt slædehundeejerne og skoleelever i Grønland. Det er afgørende at hundeejerne får øjnene op for hvordan tilstedeværelsen af dyrlæger kan hjælpe dem i det stadig mere udfordrede slædehundemiljø. Projektet holder derfor borgermøder i de bygder vi besøger, og sikrer eksponering i de Grønlandske medier i form af avisartikler og interviews i den nationale radiokanal. Desuden kommunikerer QIMMEQHealth direkte med de enkelte slædehundeejere – bl.a. via projektets populære Facebook-side (”QIMMEQHealth – Dyrlægeklinik i Slædehundedistriktet”).

  Også uden for Grønland har QIMMEQHealth siden starten været synlig både i akademisk sammenhæng (konferencer og videnskabelige artikler), og i forbindelse med offentlige foredrag på bl.a. Nuuks kulturhus Katuaq, Nationalmuseet i Danmark, Det Grønlandske Hus og Knud Rasmussens Hus, kulturhuse i Ilulissat og Sisimiut, samt i aviser og tidsskrifter.

   

   

   

   

   

   

  QimmeqHealth forskning:

  • Ph.d.-studerende Emilie Andersen-Ranberg
  • Ph.d.-hovedvejleder lektor Rikke Langebæk, KU
  • Medvejleder professor Christian Sonne, AU.

  QimmeqHealth Midlertidige klinikker:

  Bemandingen i de midlertidige klinikker består som udgangspunkt af 2 dyrlæger. Dertil kommer et varierende antal frivillige, såsom veterinærsygeplejersker og specialestuderende. Ved længerevarende ophold bemandes klinikkerne i rul med et vist overlap, så overlevering sikres.

  Emilie Andersen-Ranberg er hovedansvarlig for de midlertidige klinikker.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2017-2023: Feltarbejde og prøveindsamlinger i Grønland, analyse og præsentation af resultater. Disse data, samt løbende fund, danner grundlaget for fremtidige målrettede aktiviteter.

  2023- ?: Fokus på de midlertidige klinikker til akut behandling af slædehunde, samt målrettet indsats for veterinær uddannelse af grønlændere.  Den forskningsmæssig indsats fortsætter, og føder løbende ind til PhD-projektet, som afsluttes primo 2024, og videre frem til blandt andet specialeprojekter og andre delprojekter  

  QIMMEQHealth’s midlertidige klinikker ophører når den første, forhåbentlig grønlandske, dyrlæge bosætter sig og praktiserer i slædehundedistriktet.

   

   

   

   

   

   

  QIMMEQHealth/Midlertidige klinikker:

  • Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland
  • Grønlandske Kommuner
  • Per Henriksens Fond
  • Agria

  QIMMEQHealth/Forskning:

  • GLOBE Institute, Københavns Universitet (Qimmeq)
  • Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet
  • Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet

   

   

   

  KONTAKT

  Emilie Andersen-Ranberg

  Seniordyrlæge
  Emilie Andersen-Ranberg
  e-mail: emilie.ranberg@sund.ku.dk


  Rikke Langebæk

  Lektor Rikke Langebæk
  e-mail: ril@sund.ku.dk 

  Sektion for Kirurgi Neurologi og Kardiologi
  Dyrlægevej 16
  1870 Frederiksberg C

  DONATION

  QR kode med MobilePay nummer

  Bankoverførsel
  Danske Bank: 0216-4069174078