28. marts 2022

Stort tillykke til dyrlægerne Anja Klesiewicz og Monica Due Pedersen

Stort tillykke til dyrlægerne Anja Klesiewicz og Monica Due Pedersen, der har fået dele af deres veterinære speciale udgivet i Theriogenology under den ordrette titel ”Ultrasonographic determination of day of parturition based on fetal biparietal diameter in pregnant bitches: Comparison of simple linear regression and mixed linear regression in breed-specific models and maternal weight grouped models”.

Artiklen handler om estimering af fødselstidspunkt hos hund ved hjælp af ultralydsmåling af fosterkranier. Der skal lyde en stor tak til Dyrlæge Henriette Marqvorsen fra Repro Ultrasound, som har været medvejleder og har bidraget med det store dataset der ligger til grund for projektet. Artiklen er publiceret via den aftale KU har lavet med Elsevier og som muliggør at artikler kan publiceres uden publikationsgebyrer. ”Aftaler som den med Elsevier muliggør, at vi i højere grad kan få publiceret resultater fra mindre projekter da publikationsgebyrer kan udgøre en væsentlig økonomisk belastning” udtaler lektor Jan Secher.

Specialeprojektet blev vejledt af Lektor Hanne Gervi Pedersen og Lektor Jan Secher fra IKV, Reproduktion og obstetrik.

Billede af Henriette, Monica og Anja
På billedet fra venstre: Henriette Marqvorsen, Monica Due Pedersen og  Anja Klesiewicz. (Foto: Niels Marqvorsen)