1. februar 2021

Pia Haubro Andersen adjungeret som professor i stordyrskirurgi ved Institut for Klinisk Veterinærmedicin

Foto af Pia Haubro AndersenPia Haubro Andersen er fra 1. januar 2021 og 5 år frem adjungeret som professor i stordyrskirurgi ved Institut for Klinisk Veterinærmedicin – med særlig tilknytning til Sektion for Medicin & Kirurgi.

Pia Haubro Andersen blev uddannet som dyrlæge ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1980 og blev tildelt Ph.D. graden fra samme institution i 1985 for afhandlingen Portal Endotoxemia in cattle - an experimental investigation. I 2000 blev Pia Haubo Andersen tildelt doktorgraden i veterinærmedicin (DVSci) for afhandlingen Bovine Endotoxicosis - Aspects of Relevance to Ruminal Acidosis. Pia Haubro Andersen var i en årrække (2004-2012) professor i stordyrskirurgi ved Institut for Produktionsdyr og Heste på Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, en stilling hun forlod for at blive professor i stordyrskirurgi på Sveriges Lantbrugsuniversitet.

Pia Haubro Andersens forskningsinteresser spænder vidt, og hun har publiceret et stor antal videnskabelige artikler og skrevet lærebogskapitler indenfor inflammatoriske lidelser, smertegenkendelse og –modulation, bevægelsesforstyrrelser og lemmelidelser, kolik og fordøjelseslidelser, samt øjensygdomme hos både hest og kvæg. Hun har fungeret som vejleder for et meget stort antal studerende, både præ- og post-graduat, og hun er en erfaren og inspirerende underviser. Pia Haubro Andersen var bl.a. leder af forskerskolen Research in Animal Production and Health ved Københavns Universitet i en årrække, ligesom hun tog drev processen med at få instituttet godkendt som training site under European College of Veterinary Surgeons i 2006.

Pia Haubro Andersen er kreativ og inspirerende i sin tilgang til alle aspekter stordyrskirurgien, det være sig det kliniske, forskningen og undervisning/vejledning. Det er således overordentligt betydningsfuldt for instituttet at få Pia Haubro Andersen tilbage som adjungeret professor, hvor hun med sine unikke kompetencer og egenskaber vil kunne støtte op om det stordyrskirurgiske fagområdes fortsatte udvikling.