6. maj 2021

Qimmeq projektet: En jagt på slædehundens sjæl

Uddrag af status på projektet;

Baggrund

Den grønlandske slædehund er et fantastisk og karismatisk dyr. Den er stærk og karakterfuld og omstillingsparat ud over det sædvanlige. Det ene øjeblik fastholder den en rasende isbjørn på havisen, det næste trækker den kilometer efter kilometer tunge slæder med turister eller kød og fisk til husholdningen. Det næste øjeblik løber den fuldt koncentreret for at vinde det årlige hundeslædevæddeløb.

Vi tager det næste for givet, at der altid vil være slædehunde her i landet. Men alarmklokkerne er begyndt at ringe. I aviserne læser vi hver vinter om problemer for slædehunden. Antallet af hunde er dalende. Havisen indskrænkes, hundefoderet bliver dyrere og snescooterne overtager rollen som transportmiddel til fangst og fiskeri. Selvom slædehunden er et stolt og spillevende symbol på grønlandsk kultur, så er der udfordringer og mange gør sig tanker om fremtiden. Hvad kan der gøres for at videreføre hunden og den unikke kultur den trækker med sig?

På den baggrund fandt en gruppe grønlandske og danske forskere og formidlere i 2015 sammen om at skabe et tværfagligt projekt om hundens kulturhistorie, oprindelse og sundhed. Vi var alle betagede af slædehunden og diskuterede hvor gammel mon hunderacen var? Hvor kom den fra, og var den genetisk opblandet med ulve? Hvordan kan én hund udfylde så mange og så specialiserede funktioner, og hvordan kan den rent fysisk klare de mange strabadser? Hvordan opdrages den? I takt med at vores viden om hunden blev øget opstod der flere interessante spørgsmål, og ideen om at moderne videnskab kunne hjælpe med at besvare disse spørgsmål.

Qimmeq-projektet

"Qimmeq-projektet" blev skabt i 2016 og samme år etableredes sekretariat for projektet på Ilisimatusarfik, samtidigt med at projektet knyttede et tæt samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum i København. Dernæst startede arbejdet med at samle dygtige forskere, formidlere og studerende fra Grønland, Danmark, Spanien, England, Norge, USA og Sydafrika, der alle brændte for slædehunden. De økonomiske midler til at realisere vores 10 mio. kr. projekt, fik vi fra VELUX-fonden (4,5 mio. kr.), fra Aage op Johanne Louis-Hansens fond (2,6 mio. kr.) og fra EU-PhD-puljer samt andre offentlige forskningskasser og mindre private fonde.

I december 2016 mødtes gruppen i Sisimiut, for at deltage i den vigtige workshop "Arctic Nomads". Under workshoppen, diskuterede grønlandske slædekuske og politikere, med slædebyggere fra Tjukotka, Alaska og Canada om slædehunden og slædehundekulturens fremtid. Hen over to dage udkrystalliseredes 22 konkrete anbefalinger til at bevare slædehunden, rettet mod de ansvarlige beslutningstagere i Arktis. For Qimmeq-projektet var det en gave, at deltage i Arctic Nomads, og med udgangspunkt i de 22 anbefalinger, opsatte vi rammerne for Qimmeq-projektets videre arbejde.

Projektets 5 hovedformål blev:

  1. at ville bruge forskningen til gavn for det grønlandske samfund.
  2. at indsamle viden om og udforske slædehunden, dens kulturhistorie, genetik og sundhed.
  3. at opmuntre, skabe og understøtte interesse og stolthed i slædehunden, og derigennem medvirke til at opretholde en bæredygtig slædehundekultur for fremtiden.
  4. at dele viden og forskningsresultater og formidle til det grønlandske og arktiske samfund - samt globalt.
  5. at ville være en rollemodel for fremtidige forskningsprojekter i Grønland.

Gennem workshops i Sisimiut, Ilulissat, Nuuk og Qasigiannguit, og feltarbejde rundt i hele Grønland, har gruppen etableret et godt samarbejde med lokale slædehundeejere og med den grønlandske hundeslædeforening (KNQK). Dette tillidsfulde samarbejde har været forudsætningen for projektets brugbare resultater og gennemslagskraft.

Den veterinærfaglige del af projektet, QimmeqHealth, ledes af IKV’s lektor Rikke Langebæk og seniordyrlæge Emilie Andersen-Ranberg, godt hjulpet af dyrlæge Geoff Houser, tidligere IKV.

Resultaterne og erfaringerne fra QimmeqHealth’s feltarbejde i Grønland har helt naturligt ført til næste skridt, nemlig et up-coming projekt, hvor der i samarbejde med det Grønlandske veterinær-embede på forsøgsbasis skal etableres et veterinært praksis-skib, som skal imødekomme behovet for veterinær assistance til Diskobugtens mange bygder og slædehunde.

Læs mere om hvad der er kommet ud af projektet indtil nu