Signe Emilie Cremer

Signe Emilie Cremer

Gæsteforsker

Jeg er ansat som postdoc forsker i veterinær klinisk patologi på Universitetshospitalet for familiedyr på Københavns Universitet. Jeg bruger som postdoc størstedelen af min tid på et forksningprojekt, som foregår i samarbejde med det diagnostiske veterinære hæmostase laboratorie på Cornell University i USA, hvor jeg har været siden juli 2017. Projektet går ud på at inditificere såkaldte biomarkører (blodbanens 'fingeraftryk') for blodpladeaktivering hos hunde. Dette foregår via proteomanalyser af de proteiner som frigives fra blodpladerne, når de aktiveres.  Udover at blodplader fungerer som et plaster på såret, når vi bløder, så medvirker blodplader også i mange sygdomssammenhænge, som fx cancer.  Forskningen kan på lang sigt komme til at gavne både hunde og mennesker, da vi deler det samme miljø og udvikler mange af de samme typer af sygdomme.

Mit individuelle postdoc grant er givet af Danmark Frie Forskningsfond sammen med en Sapare Aude forskningspris.  Mit nuværende arbejde og forskning er en naturlig forlængelse af mit adjunktur i veterinær klinisk patologi på Københavns Universitet med base i Veterinært Diagnostisk Laboratorie (tidligere kendt som Centrallaboratoriet), som har stort fokus på veterinær hæmostase og trombose. Som adjunk forskede jeg i blodplademikropartikler samt assay validering for biomarkører, og mit forskningsområde fokuserer primært på blodpladepatofyiologi og biomarkører for blodpladeaktivering.

ID: 21219325