Institutråd

Institutrådet har derfor til opgave at drøfte og rådgive institutledelsen om overordnede strategiske forhold af betydning for instituttets akademiske udvikling, herunder strategier for udvikling af forskning og uddannelse samt vidensdeling.
Institutrådet består af:
  • Formand Asger Lundorff Jensen, Institutleder
  • Næstformand James Edward Miles, Lektor

Valggruppe A - VIP

  • Lisbeth Rem Jessen, Lektor 
  • Nynne Capion, Lektor
  • Mette Christoffersen, Lektor 

Valggruppe C - TAP

  • Mogens T. Christophersen, seniordyrlæge
  • Gitte Wagner Hansen, Overveterinær-sygeplejerske 

Studerende Tina Angelica Zareba Maria Hyttel

Suppleanter

  • Martin Borg Lauritzen, driftschef
  • Signe Leth Christensen, studerende