19. oktober 2018

Opdateret Antibiotikavejledning til familiedyr

Den danske Antibiotikavejledning til familiedyr er blevet opdateret – og det har givet international opmærksomhed hos bl.a. Federation of Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA).

Den første udgave udkom i 2012, som et initiativ til at imødegå øget antibiotikaresistens. I den opdaterede antibiotikavejledning beskrives også udviklingen i antibiotikaforbrug til hunde og katte i Danmark bl.a. på basis af data fra DANMAP, og det konkluderes, at det samlede forbrug af antibiotika, som kun bruges til hund og kat, er faldet med 10% siden 2012.