19. februar 2018

Jörg Matthias Dehn Enemark adjungeret som professor indenfor kvægsygdomme

Jörg M. D. Enemark er fra 1. december 2017 og 5 år frem adjungeret som professor indenfor kvægsygdomme ved Institut for Klinisk Veterinærmedicin.
Jörg M. D. Enemark blev Ph.D. fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i 1999, hvorefter han som post.doc, adjunkt og senere lektor på Sektion for Intern Medicin bl.a. arbejdede indenfor stofskiftelidelser hos kvæg med særlig fokus på subklinisk vomacidose.
I 2009 foretog han et karriereskifte og blev ansat hos Bayer Animal Health i funktion af Nordisk produktchef for firmaets kvægprodukter. I 2015 skiftede han til en stilling som Nordisk teknisk konsulent, drøvtyggere hos Elanco Animal Health, hvor han fortsat er ansat.

Sideløbende med stillingerne på universitetet og i medicinalbranchen har han været aktiv i Boologisk Selskab, herunder bestyrelsesmedlem og formand. Siden selskabets oprettelse i 2003 har Jörg været diplomat i ECBHM. Efter skiftet til medicinalbranchen har han bevaret kontakten til universitetet som hyppig censor på veterinære specialer og ved skriftlige eksaminer og er siden 2015 medlem af det veterinære censorformandsskab. I den veterinære industriforening (VIF) har han siden 2014 været aktiv i foreningens Task Force (produktionsdyr) og efteruddannelsesudvalg, og medlem af Den Danske Dyrlægeforenings etiske udvalg samt mentorprogrammet.

Vi er rigtig glade for at kunne adjungere Jörg M. D. Enemark som professor ved instituttet, for med adjungeringen har vi nu mulighed for at kunne etablere og udvikle et tættere samarbejde mellem Institut for Klinisk Veterinærmedicin og industrien, private samt andre offentlige aktører i Danmark” siger Institutleder Asger Lundorff Jensen.

Jörg M. D. Enemarks brede netværk og dybe kendskab til kvægindustrien og dens udvikling vil sammen med instituttets forsknings- og undervisningsaktiviteter være med til at sætte fokus på kvægforskningen i Danmark og uddannelsen af danske dyrlæger til kvægpraksis” siger Sektionsleder, professor Rikke Buhl.