17. maj 2018

Jolle Kirpensteijn adjungeret som professor indenfor Companion Animal Surgery

Jolle Kirpensteijn er fra 1. juni 2018 og 5 år frem adjungeret som professor indenfor Companion Animal Surgery ved Institut for Klinisk Veterinærmedicin med særlig tilknytning til Sektion for Kirurgi, Neurologi, og Kardiologi.

Foto af Jolle KirpensteijnJolle Kirpensteijn har tidligere været adjungeret professor ved instituttet fra 2011-2017. Jolle Kirpensteijn er dyrlæge med afgangseksamen fra Universitetet I Utrecht. Efterfølgende har Jolle Kirpensteijn både gennemgået en forskeruddannelse og en klinisk specialistuddannelse indenfor kirurgi hos familiedyr med særlig fokus på cancerkirurgi. Han har således både amerikansk og europæisk specialist godkendelse. Jolle Kirpensteijn har et omfattende forfatterskab med sig – han har publiceret en lang række videnskabelige artikler og lærebøger og været vejleder for mange forskerstuderende. Han har i en årrække været professor i cancerkirurgi ved Universitetet i Utrecht og samtidig været en central person i international videnskabelige organisationer bl.a. som president for verdensorganisationen for familiedyrsdyrlæger WSAVA.

Ud over at være en enestående kliniker og forsker så er Jolle Kirpensteijn også en visionær leder og en konstruktiv coach. Det har derfor været et stort ønske for instituttet fortsat at have Jolle Kirpensteijn tilknyttet instituttet.