21. november 2018

Forbruget af kritisk vigtigt antibiotikum til familiedyr er faldet med 40%

Det er sket siden Antibiotikavejledning til Familiedyr udkom i 2012 – nu er anden udgave på gaden.

Det samlede forbrug af antibiotika til familiedyr er faldet med cirka 10% siden vejledningen om antibiotikabehandling af familiedyr udkom i 2012. Der er dog store forskelle mellem antibiotikaklasser, og særligt interessant er det at forbruget af det kritisk vigtige antibiotikum cefovecin (3. generations cefalosporin med depotvirkning) er faldet med over 40 % i perioden.

Nu er 2. udgave af vejledningen på gaden (se vejledningen her), og den er blevet til under ledelse af KU lektorerne Lisbeth Rem Jessen fra IKV og Peter Damborg fra IVH. Vejledningen er blevet til på initiativ fra Faggruppe Familiedyr under Den Danske Dyrlægeforening, og er skrevet af et forfatterkollegie bestående fortrinsvist af forskere og dyrlæger fra KU, men også dyrlæger fra praksis og DTU Vet.

Den danske antibiotikavejledning er skrevet for at imødekomme øget antibiotikaresistens i familiedyrspraksis, og er på verdensplan en af meget få nationale vejledninger til familiedyrsdyrlæger. Den omfattende vejledning, og særligt et øget fokus på at nedbringe unødvendigt lange behandlingslængder, har da også ført til en del international opmærksomhed og ros fra blandt andet FECAVA (Federation of Companion Animal Veterinary Associations) 

I den opdaterede antibiotikavejledning beskrives også udviklingen i antibiotikaforbrug til hunde og katte i Danmark over de sidste 5 år, og det er samme beregninger som forfattergruppen præsenterer i den årlige DANMAP rapport (the Danish Integrated Antimicrobial Resistance Monitoring and Research Programme)