4. marts 2016

Ny enzymproduktion kan fremme bæredygtige og grønne løsninger

Innovationsfonden har bevilget 14,2 millioner kr til projektet NextProd: Next generation cell factories for industrial production by non-coding RNA manipulation.

Professor Jan Gorodkin, der er en af hovedkræfterne i projektet, siger: Enzymer er helt centrale i en lang række samfundsmæssige sammenhænge. Dette omfatter meget forskellige anvendelser såsom fødevarer, dyrefoder, vaskemidler og ethanol til brændstof fremstillet ud fra stivelse eller biomasse.

I projektet vil Novozymes A/S samarbejde med forskerne fra Københavns Universitet om at forbedre cellefabrikkerne med ny teknologi baseret på ikke-kodende RNA.