31. august 2016

Holistiske og bæredygtige løsninger på sundhedsmæssige udfordringer var i centrum i populært sommerkursus

One Health International Summer Course kørte i år for tredje gang, og kurset har tydeligvis succes. I år var der 55 kursister - over dobbelt så mange som sidste år - og de kom fra 22 lande og havde mange forskellige faglige baggrunde. Og det er netop idéen med kurset at bringe forskellige kulturer og ekspertiser sammen for at finde de bedst mulige løsninger på de sundhedsproblemer, vi står overfor i en verden med voldsom befolkningstilvækst, øget globalisering, klima- og miljøforandringer. 

Kurset udbydes i tæt samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, og kursisterne havde forberedt sig ved et 5-ugers e-læringsforløb i maj-juni i år. I august blev de samlet i 1 uge på Frederiksberg, hvor de brugte meget af tiden på at arbejde i grupper med casestudier af forskellige typer af sundhedsudfordringer: 

  • Antibiotikaresistens og MRSA
  • Oversete parasitære zoonoser i Afrika
  • Pandemier eksemplificeret ved fugleinfluenzaudbrud startende i Kina
  • Giftige forbindelser som aflatoxin i fødevarer til mennesker og foder til dyr i Kenya 
  • Udfordringer relateret til et forventet stærkt stigende kødforbrug på verdensplan 

Det var en intens uge med mange vigtige diskussioner samt oplæg fra kursusarrangørerne og gæsteundervisere om blandt andet systemtænkning, livscyklusvurdering og bæredygtighed i fødevareproduktion, udbrudshåndtering af smitsomme sygdomme, parasitbekæmpelse i fiskeproduktion i Sydøstasien samt indlæg om hvordan One Health-tilgangen er nødvendigt i Østafrika for at løse de udfordringer, sundhedsmyndighederne og forskerne står overfor der.  

Tankegangen bag kurset er kort sagt, at vi, dyr og mennesker, er i samme både og deler miljø – både lokalt og globalt set. Derfor vil de beslutninger, der tages et sted ofte have effekter andre steder i systemet og nogle gange er effekterne uønskede og giver løsninger, der ikke er socialt, økonomisk eller miljømæssigt bæredygtige. Desuden er mange af de udfordringer vi står overfor så komplekse og påvirker så mange interessenter, at der kræves såkaldt tværdisciplinære arbejdsmetoder og løsninger for at vi får succes med vores løsninger. Med tværdisciplinær forstås, at alle interessenter arbejder frem imod samme mål og man integrerer viden og metoder på tværs af forskellige discipliner. Ofte er der tale om discipliner, der ikke traditionelt set har arbejdet ret meget sammen, for eksempel medicin/folkesundhed, vandmiljøkvalitet, sociologi, veterinærmedicin og økonomi. 

I One Health forsøger man altså at undgå søjletænkning, men arbejder i stedet på, at for eksempel fødevare-, miljø-, sundheds- og undervisningsmyndigheder bringes sammen i indsatsen for at finde nytænkende og holdbare løsninger. Ja, på kurset var der endda tanker fremme om at oprette et ’Ministry of One Health’. 

Udtalelser fra nogle deltagere:

Cristina Romanelli fra Secretariat for the Convention on Biological Diversity at WHO, and United Nations University International Institute for Global Health:

”I was particularly drawn by this course, because integrative approaches are really integral to the work that we do in terms of implementation and policy analysis and subsequent implementation by parties. So I joined the course to really gain an understanding of how we can more effectively mobilize different levels of governance from the local to the global level to engage in integrative approaches such as the One Health approach. So it has been extremely useful to engage with peers in this context. And I am looking forward to carrying it one step further to actually seeing how we can put theory into practice bridging that gab.”

Michael Gabriel Mihayo, human kliniker og forsker fra Tanzania:

”I am very much enjoying the course on One Health from Denmark. So after this course I am going to implement the methods we learned over this last week. I will initiate a proposal on zoonotic diseases, especially leptospirosis, which is becoming a new alternative disease diagnosis in the Malaria control programme in Tanzania. We have to engage different disciplines from human beings, wildlife and from the environment. And I hope to develop my career at the PhD level.’ 

Tim Corrigan, Economic Affairs Officer fra World Trade Organization:

”Most of my work revolves around  measures that governments take  in the name of food safety, animal health and plant health, so I took this course to get a better understanding of how this works in other regions and other countries.  And also to see how from our perspective and my perspective, where I work, how we can contribute as well in addressing One Health problems globally. I very much enjoyed the course and look forward to continuing this work and my work in the future.”