Veterinær Reproduktion og Obstetrik

Sektionen beskæftiger sig med forplantning hos huspattedyr. Sektionen har specielt fokus på tilstande der forårsager nedsat frugtbarhed - enten fordi dyrene har problemer med at blive drægtige eller fordi fosteret eller det nyfødte dyr er syge. Sektionens ekspertise anvendes også i studier af sygdomme hos mennesker ved brug af dyremodeller. Nedenfor kan du læse mere om vores vigtigste aktiviteter, og om hvem vi er.