Billeddiagnostik

Sektionen er involveret i det kemometriske analysecenter (CHANCE) på KU i en forskningsansøgning billedeanalyse og -statistik i veterinær billeddiagnostik. Dette projekt har et indskrevne ph.d.-studerende. Der er samarbejde om kropssammensætningsstudier i mink, hunde og katte under anvendelse af Dual xray absorptiometri.  

Sektionen bidrager som forskningspartner med computertomografi, DEXA og ultralydsdata til konsortiet i et af EU's syvende rammeprogram finansierede projekter "Pro-eel".

Herudover deltagelse i flere mindre projekter med kolleger på SUND.